Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
WMO
Wet Dwangsom bij niet Tijdig beslissen
Gedragscodes verzet
Publicatie - registratie
Gebruik lichaamsmateriaal
Contact
 Wet Dwangsom bij niet Tijdig beslissen Minimaliseren

De Wet Dwangsom en beroep bij niet Tijdig beslissen is op 1 oktober 2009 in werking getreden. Voor de volledige tekst en uitleg van deze wet verwijzen wij u naar de website van de CCMO. De termijn waarbinnen de METC Noord-Holland uw aanvraag moet beoordelen, is in ToetsingOnline aangegeven. U kunt hier de resterende looptijd van de beoordelingstermijn volgen. De METC Noord-Holland streeft ernaar uw aanvraag binnen de geldende termijn te beoordelen. Indien het besluit op uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn gegeven kan worden, ontvangt u hiervan tijdig schriftelijk bericht.

 Afdrukken   
Copyright 2008 by MiBris