Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
WMO
Wet Dwangsom bij niet Tijdig beslissen
Gedragscodes verzet
Publicatie - registratie
Gebruik lichaamsmateriaal
Contact
 Publicatie - registratie Minimaliseren
Een onderzoek dient te zijn geregistreerd in een openbare databank om in aanmerking te komen voor wetenschappelijke publicatie in de meeste vooraanstaande medische tijdschriften.
Door te klikken op de volgende link vindt u de notitie van de CCMO betreffende het publicatiebeleid (CCMO statement publicatiebeleid).
 Afdrukken   
Copyright 2008 by MiBris