Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Voortgang
Amendement
Melden bijwerkingen
Beëindiging
Wet- en Regelgeving
Contact
 Voortgang onderzoek
Melden start- en einddatum

Volgens de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is de opdrachtgever/onderzoeker verplicht de Medisch Ethische Toetsingscommissie te informeren over de start- en einddatum van het onderzoek. 

Dit kunt u per e-mail berichten aan het secretariaat van de METC Noord-Holland.

Formulier voortgangscontrole

Gedurende de looptijd van het onderzoek is de opdrachtgever verplicht jaarlijks in de maand van goedkeuring een voortgangsrapportage toe te zenden. 

Het rapportageformulier gaarne digitaal als PDF per e-mail toezenden in verband met de ondertekening van het formulier. 

Door te klikken op de volgende link kunt u het voortgangsrapportageformulier van de METC Noord-Holland downloaden.

  
Copyright 2008 by MiBris