Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Voortgang
Amendement
Melden bijwerkingen
Beëindiging
Wet- en Regelgeving
Contact
 Beëindiging onderzoek

Verplichte melding aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland
Aan een positief oordeel verbindt de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen 8 weken na  beëindiging van een onderzoek hiervan melding maakt. In geval van voortijdige beëindiging dient u dit te melden binnen 15 dagen. Tevens dient u hiervan de reden te vermelden.

 
Het beëindigingsformulier gaarne digitaal als PDF per e-mail toezenden 
in verband met de ondertekening van het formulier.

Door te klikken op de volgende link kunt u het beëindigingsformulier van  de METC Noord-Holland downloaden.

 

Zodra de onderzoekresultaten gepubliceerd zijn, dient u ons een exemplaar van het rapport toe te sturen.

 

 

  
Copyright 2008 by MiBris