Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
ABR-formulier
Onderzoeksprotocol
Productinformatie
Proefpersoneninformatie / Toestemmingsformulier
Verzekering
Onderzoeksverklaring
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Proefpersoneninformatie en Toestemmingsformulier

De METC Noord-Holland hanteert het model proefpersoneninformatie van de CCMO. 

Bij de beoordeling van de proefpersoneninformatie maakt de commissie gebruik van het volgende rapportageformulier.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de CCMO en de erkende METC's is er een algemene brochure tot stand gekomen met algemene informatie voor de proefpersoon. De brochure is verkrijgbaar bij de afdeling patiëntenvoorlichting van alle deelnemende instellingen, of te bestellen via postbus 51 (Tel.:0800-8051). 
U dient de brochure mee te geven aan de (potentiële) proefpersoon en hiernaar te verwijzen in de proefpersoneninformatie.

Het toestemmingsformulier is een verplicht onderdeel van de proefpersoneninformatie. De commissie heeft haar standaard toestemmingsformulieren op enkele punten aangepast. Zij stelt het op prijs als u de hieronder te downloaden modelformulieren gebruikt. 
 
   
 
  
Copyright 2008 by MiBris