Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
ABR-formulier
Onderzoeksprotocol
Productinformatie
Proefpersoneninformatie / Toestemmingsformulier
Verzekering
Onderzoeksverklaring
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Onderzoeksverklaring Minimaliseren

De Lokale Uitvoerbaarheidsverklaring (LUV) is per 1 maart 2012 geen onderdeel meer van het onderzoeksdossier. De METC betrekt in haar beoordeling voortaan de nieuwe Onderzoeksverklaring. Deze nieuwe verklaring moet per 1 maart zowel bijgevoegd worden bij de primaire indiening van een nieuw onderzoeksdossier als bij het toevoegen van een centrum bij lopend onderzoek.

 Afdrukken   
Copyright 2008 by MiBris