Home
Algemeen
Bestuur
Jaarverslag
Reglement
Samenstelling
Tarieven
Vergaderingen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Algemeen
Hier treft u informatie aan over:
  • het bestuur van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland;
  • het jaarverslag van de METC Noord-Holland; 
  • het door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) goedgekeurde reglement;
  • de samenstelling van de METC Noord-Holland;
  • de tarieven voor het beoordelen van onderzoek;
  • het vergaderschema van de commissie.
  
Copyright 2008 by MiBris