Home
Algemeen
Bestuur
Jaarverslag
Reglement
Samenstelling
Tarieven
Vergaderingen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Vergaderingen

Vergaderdata      

2017

2018 

 

 LET OP!! Wij verzoeken u om uw onderzoeksaanvraag in te dienen op de daarvoor aangegeven data. De beoordelingstermijn begint namelijk te lopen op het moment dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u de stukken voor de aangegeven data indient, is de termijn al een deel verstreken op het moment dat uw aanvraag in de vergadering besproken wordt. 

  
Copyright 2008 by MiBris