Home
Algemeen
Bestuur
Jaarverslag
Reglement
Samenstelling
Tarieven
Vergaderingen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Tarieven beoordeling

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland is ondergebracht bij de Stichting Toetsing Medisch-wetenschappelijk Onderzoek Noord Holland. Dit is een stichting zonder winstoogmerk die wat betreft haar inkomsten onder meer afhankelijk is van de beoordelingskosten. Het bestuur van de stichting heeft de volgende tarieven vastgesteld:

WMO Exogeen

€ 3.750,00 (exclusief BTW)

WMO Participant

€ 1.000,00 (vrijgesteld van BTW)

Adviesaanvraag

€    600,00 (exclusief BTW)

Adviesaanvraag Participant

€    200,00 (vrijgesteld van BTW)

Substantieel Amendement Exogeen Onderzoek

€    600,00 (exclusief BTW)

Substantieel Amendement Participant

€    250,00 (vrijgesteld van BTW)

IMPD

€    700,00 (exclusief BTW indien participant)

 

Exogeen: gesponsorde studies en studies waarvan de opdrachtgever niet is aangesloten bij de stichting METC Noord-Holland.

 

Participant: de opdrachtgever is een bij de stichting METC Noord-Holland aangesloten instelling. Dit betreft geen gesponsorde studie.

 

Adviesaanvraag: beoordeling of een onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt.
 
NB. Ook wanneer het onderzoeksprotocol tijdens het beoordelingsproces door de opdrachtgever/onderzoeker wordt ingetrokken, worden de volledige beoordelingskosten in rekening gebracht.
  
Copyright 2008 by MiBris