Home
Algemeen
Bestuur
Jaarverslag
Reglement
Samenstelling
Tarieven
Vergaderingen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Reglement

Artikelen van het reglement

1. Instelling medisch-ethische toetsingscommissie
2. Doel- en taakstelling METC Noord-Holland 
3. Kring waarvoor de METC Noord-Holland werkzaam is  
4. Samenstelling en lidmaatschap METC Noord-Holland 
5. Werving, benoeming, herbenoeming, vervanging, ontslag commissieleden
6. Vertegenwoordiging  
7. Werkwijze/Indiening onderzoeksvoorstel   
8. Kamers  
9. Vergaderingen en verslaglegging  
10. Besluitvorming  
11. Opschorting/intrekking  
12. Externe deskundigen  
13. Geheimhouding en onafhankelijkheid
14. Ondersteuning
15. Financi├źn  
16. Beoordelingstarieven  
17. Vergoedingen  
18. Klachtenprocedure  
19. beroep- en bezwaarprocedure
20. documentatie
21. Jaarverslag
22. Slotbepalingen

 

  
Copyright 2008 by MiBris