Home
Algemeen
Bestuur
Jaarverslag
Reglement
Samenstelling
Tarieven
Vergaderingen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Bestuur

In 2001 hebben acht Noord-Hollandse ziekenhuizen de Stichting Toetsing Medisch-wetenschappelijk onderzoek met Mensen Noord-Holland opgericht.

De Stichting Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland is op 7 juni 2001 erkend door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

In het bestuur hebben op dit moment zitting:

  • mw. F. Haak-van der Lely, lid Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
  • dr. P.W.C. van Barneveld, voorzitter Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
  • dhr. R. Hopman, ziekenhuispastor Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
  • dhr. A.E. Timmermans, voorzitter Raad van Bestuur Westfriesgasthuis, Hoorn

Het doel en de taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De taken van het bestuur zijn o.a.:

  • Het bepalen en vaststellen van het beleid van de stichting;
  • het vaststellen van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;
  • het benoemen van commissieleden op voordracht van de METC Noord-Holland.

Bestuursvergaderingen vinden tweemaal per jaar plaats.

  
Copyright 2008 by MiBris