Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 Adviesaanvraag Minimaliseren

Ter bepaling van de WMO-plichtigheid verzoeken wij u een aanbiedingsbrief, een protocol, een proefpersoneninformatie en indien van toepassing vragenlijsten in te dienen. Tevens dient u een ingevulde vragenlijst niet-WMO plichtig onderzoek mee te sturen met uw aanvraag. U kunt de vragenlijst downloaden door te klikken op de volgende link: Vragenlijst niet-WMO plichtig onderzoek.

In de aanbiedingsbrief dient u het factuuradres te vermelden in verband met de toetsingskosten die in rekening worden gebracht.  

De documenten voor uw adviesaanvraag dient u digitaal per e-mail of op een USB-stick of CD-rom aan te leveren, begeleid door een aanbiedingsbrief op papier met een 'natte' handtekening. De digitale documenten moeten in PDF staan. Per mail kunnen wij maximaal 5 MB ontvangen.
De stukken worden alleen in behandeling genomen wanneer zij aan deze voorwaarden voldoen! Wij streven ernaar om u in de week na de vergadering schriftelijk bericht te geven over de bevindingen van de commissie. 

INDIENEN ANTWOORDEN, AANVULLENDE INFORMATIE EN GEWIJZIGDE DOCUMENTEN

Bij correspondentie altijd het METC-nummer en de (verkorte) naam van de studie vermelden.
 
Gewijzigde documenten worden alleen in behandeling genomen als:
-            de wijzigingen duidelijk gemarkeerd (bijvoorbeeld onderstreept of in vet) zijn;
-            het versienummer en/of de datum is aangepast.

de documenten digitaal (PDF) per e-mail of op een USB-stick of CD-rom aangeleverd worden. 

 

 

 Afdrukken   
Copyright 2008 by MiBris