Home
Algemeen
WMO
Adviesaanvraag
Richtlijn Externe Toetsing (RET)
Documenten
Voortgang Onderzoek
Wet- en Regelgeving
Contact
 

 

Welkom op de website van de
Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland
 

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland is een erkende, regionale toetsingscommissie die de beoordeling verricht van medisch wetenschappelijk onderzoek in de aangesloten instellingen. Voor toestemming van de Raad van Bestuur inzake de uitvoering van het onderzoek, dient u contact op te nemen met de betreffende instelling.                                                                     

De METC Noord-Holland toetst eveneens voor opdrachtgevers in heel Nederland!

Samenwerkingsverband 
De METC Noord-Holland is een samenwerkingsverband van: 

Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar/Den Helder
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp
Westfriesgasthuis, Hoorn 
 

 

 
ACTUEEL
  

Linda Wehnes, ambtelijk secretaris van de METC Noord-Holland, is vanaf 22 juli met zwangerschapsverlof.
Zij zal tijdelijk vervangen worden door Marleen Westenbrink.

Marleen is aanwezig op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend en de dinsdagmiddag. Op de ander dagdelen is het secretariaat bereikbaar via Anita Wester, secretaresse METC Noord-Holland.

!wijziging indiening 

Vanaf 1 januari 2014 dienen de documenten voor uw onderzoeksaanvraag alleen nog digitaal in PDF op een USB of CD-rom aangeleverd te worden, begeleid door een aanbiedingsbrief op papier voorzien van een 'natte' handtekening. Het is dan dus niet meer nodig om de stukken ook nog in hard copy aan te leveren. 

NB de stukken dienen wel volgens het standaard onderzoeksdossier, waar nodig getekend en gedateerd en in PDF aangeleverd te worden. Per mail kunnen wij maximaal 5 MB ontvangen. 

Wanneer de indiening niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. De USB of CD-rom blijft in het bezit van de METC.

Een aanvraag voor een wetenschappelijke beoordeling of een adviesaanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien de aanvraag volgens de vastgestelde procedure is ingediend. Aanvragen die afwijken van de procedure worden teruggestuurd naar de indiener. 

 

 

Consultmiddag
De ambtelijk secretaris is beschikbaar voor vragen omtrent het indienen van onderzoeken en de procedures. 
Graag vooraf hiervoor een afspraak maken via metc.nh@nwz.nl.
Wij zijn gehuisvest aan Nassauplein 10, 5 minuten lopen van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.

Disclaimer
De METC Noord-Holland en haar leden aanvaarden uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden, niet zijnde proefpersonen in de zin van de WMO, voor personen- en/of vermogensschade die het gevolg is van de uitoefening van de haar toebedeelde taken.

 

  
Copyright 2008 by MiBris